[tancar finestra
 
 
 
Ajuntament de Sant Sadurní d´Osormort
santsadurnidosormort.cat :: ajuntament :: poum  

POUM

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
SANT SADURNÍ D’OSORMORT

Text Refós segons acord de la CTUCC del 05/12/2012
Documentació:

- 1_1_Memoria.pdf   (2.99 MB)
- 2_Normes Urbanistiques.pdf   (2.45 MB)
- 3_1_Cataleg de Patrimoni.pdf   (4.1 MB)
- 4_1_DE_Cataleg de masies.pdf   (10.39 MB)
- 5_1_Agenda.pdf   (251.88 KB)
- 6_0_MAmbiental.pdf   (523.53 KB)
- 6_1__ISA.pdf   (29.8 MB)
Annexes:

- 1-5-01-Req_Al-leg.pdf   (46.98 KB)
- 1-5-02-Programa de participació ciutadana.pdf   (26.51 KB)
- 1-5-03_DGeològic.pdf   (16.1 MB)
- 1-5-04_EInundabilitat.pdf   (46.74 MB)
- 1-5-05-Annex_Mobilitat_Generada.pdf   (13.53 MB)
- 1-5-06_inventari.pdf   (206.3 KB)
- 1-5-07-Carta_ colors.pdf   (15.67 KB)
- 1-5-08-Abreviacions.pdf   (14.46 KB)
- 1-5-09-Equip Redactor.pdf   (25.55 KB)
- 1_5-00_Justificació.pdf   (775.04 KB)
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort · carretera de vic, s/n 08504 sant sadurní d'osormort - barcelona
Telf i fax 938887375 · NIF P0824100B