Ple municipal 14 de juny de 2023

Dilluns, 5 de juny de 2023 a les 08:40

En compliment del que disposa l'article 36 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es convoca aquest Ple extraordinari.

Lloc: Sala d’actes de la Casa Consistorial.
Acta: 3/2023
Caràcter: Extraordinari
Data: 14 de juny de 2023
Hora: 08:00

Darrera actualització: 22.06.2023 | 09:59