Projecte de reparcel·lació Bojons

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU de Bojons

Havent estat aprovat inicialment per resolució de l'alcalde del dia 3 de gener de 2022 el projecte de reparcel·lació del PAU de Bojons, i havent-se exposat al públic als efectes de la seva consulta per part de totes aquelles persones interessades pel termini d'un mes sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació, l'aprovació inicial ha esdevingut de forma automàtica en aprovació definitiva.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 17:51
Darrera actualització: 28.03.2022 | 17:51