Explotacions d’aus de corral d’autoconsum

Dilluns, 28 de febrer de 2022 a les 00:00

Informació útil relativa a les explotacions d’aus de corral d’autoconsum

Davant dels diversos focus detectats del virus d’IAAP H5N1 en aus silvestres en diferents punts del territori (2 al Segrià (Soses i Lleida) i 1 a l’Alt Empordà (Castelló d’Empúries)), és important que els titulars de les explotacions d’aus de corral
d’autoconsum siguin consicents de la necessitat de comunicar aquestes activitats  a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Aquests titulars han d'adaptar aquestes explotacions als requeriments que la normativa estableix i tenen l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

En aquest sentit es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents símptomes:
o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Finalment cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

Adjunt, podeu consultar el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

Darrera actualització: 28.02.2022 | 16:32