Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la llei 5/2003 - APROVACIÓ DEFINITIVA

APROVACIÓ DEFINITIVA

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2024 va aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003, acord que es publica al BOP de Barcelona del dia 20 de febrer de 2024.

APROVACIO INICIAL

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2023 va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003, el qual s'exposa al públic pel termini d'un mes des de l'endemà a la seva publicació al BOP de Barcelona.

Darrera actualització: 12.02.2024 | 16:22
Darrera actualització: 12.02.2024 | 16:22