Ple municipal

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals i a l'enllaç adjunt podeu accedir al mateix contingut de les actes del ple però a través del portal de transparència.

Així mateix de conformitat amb l'acord del Ple de la corporació adoptat en la sessió extraordinària del dia 26 de juny de 2023, les sessions ordinàries del Ple municipal es duran a terme el primer dilluns de cada mes parell a les 19:00, excepte el mes d'agost.

 • Ple municipal 15 d'abril de 2024 08/04/2024

  Davant la necessitat  d'efectuar el sorteig dels membres de la mesa per a les eleccions al parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024, per decret d'alcaldia del dia 2 d'abril de 2024 es va resoldre endarrerir el Ple ordinari.

 • Ple municipal 26 de juny de 2023 22/06/2023

  Davant la necessitat  per una banda de ratificar el sorteig dels membres de la mesa per a les eleccions generals del dia 23 de juliol de 2023 i per l'altre l'aprovació del cartipàs s'ha resolt la convocatòria d'aquest Ple.

 • Ple municipal 17 de juny de 2023 14/06/2023

  Es convoca aquest Ple de constitució de la corporació com a resultat de les eleccions del dia 28 de maig de 2023 i en aplicació de la normativa de règim electoral  general.

 • Ple municipal 14 de juny de 2023 05/06/2023

  En compliment del que disposa l'article 36 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es convoca aquest Ple extraordinari.

 • Ple municipal 3 de maig de 2023 27/03/2023

  Amb la intenció de poder celebrar el Ple dins el període legalment establert per al sorteig dels membres de la mesa electoral per a  les eleccions del dia 28 de maig de 2023, per resolució de l'alcalde s'ha aprovat el segon endarreriment de la sessió ordinària corresponent al període de sessions del mes d'abril, al dia 3 de maig de 2023.

 • Ple municipal 13 de febrer de 2023 16/01/2023

  Vista la necessitat de disposar de mes temps per tramitar diversos expedients d'interès per la corporació, per resolució de l'alcalde s'ha aprovat l'endarreriment de la sessió ordinària corresponent al període de sessions del mes de febrer, al dia 13 de febrer de 2023.

 • Ple municipal 12 de desembre de 2022 21/11/2022

  Vista la necessitat de disposar de mes temps per tramitar diversos expedients d'interès per la corporació, per resolució de l'alcalde s'ha aprovat l'endarreriment de la sessió ordinària corresponent al període de sessions del mes de desembre, al dia 12 de desembre de 2022.

 • Ple municipal 26 de setembre de 2022 12/09/2022

  Vista la necessitat de tramitar diversos expedients d'interès per la corporació, per resolució de l'alcalde s'ha aprovat l'avançament de la sessió ordinària corresponent al període de sessions del mes d'octubre, al dia 26 de setembre de 2022 a les 19:00

 • Ple municipal 13 de juny de 2022 30/05/2022

  Atès que el primer dilluns del mes de juny és festiu, el Ple ordinari serà el dia 13 de juny a les 18:30

 • Ple municipal 28 de març de 2022 21/03/2022

  Davant la necessitat d'aprovar alguns expedients que estan en tràmit amb anterioritat a la data que correspondria al Ple ordinari del mes d'abril, es va resoldre l'avançament de la sessió al dia 28 de març de 2022.

 • Ple municipal 29 de novembre de 2021 08/11/2021

  Davant la necessitat d'aprovar alguns expedient que estan en tràmit amb anterioritat a la data que correspondria al Ple ordinari del mes de desembre s'ha resolt l'avançament de la sessió al dia 29 de novembre de 2021

 • Ple municipal 13 de setembre de 2021 23/08/2021

  Per tal de tramitar diversos expedients d'interès es convoca Ple extraordinari pel dia 13 de setembre a les 19:00.

Darrera actualització: 03.07.2023 | 16:52
Darrera actualització: 03.07.2023 | 16:52